Meddommere i Norge

Velg en kommune fra listen for å se hvem som er blitt valgt som meddommere ved primærvalg, og eventuelt ved supplementsvalg i kommunen. Oversikten inneholder de opprinnelige utvalgene, og tar ikke høyde for personer som eventuelt er blitt fritatt fra meddommertjenesten. Listen inneholder oversikt over alminnelige meddommere, lagmeddommere, jordskiftemeddommere, skjønnsmedlemmer og arbeidslivskyndige.

Hvis det er problemer med løsningen, se domstol.no for eventuelle driftsmeldinger.

Skriv inn navn på kommune eller fylke og velg fra listen.